top of page
Earth and Space
Sweden - Awareness Month Social Media Banners 2024 (2).png

Välkommen!

Ett kavernom är en kärlmissbildning, som har formen av ett hallon. Kavernom kan förekomma i hjärnan eller i ryggmärgen. Dessa kärlmissbildningar kan blöda, eller växa, och då påverka sin omgivning menligt. Kavernom heter på engelska ”cavernous angioma” eller ”cerebral cavernous malformation / CCM”.


Ett blödande kavernom kan ge upphov till en stroke och beroende på omfattning och lokalisation är symtomen varierande. Ett blödande kavernom, eller ett som börjar växa, kan orsaka: epilepsi, migrän, förlamningar, dimsyn, nystagmus (snabba okontrollerbara ögonrörelser), samt andra neurologiska symtom. Kavernom upptäcks med en MR (magnetisk resonanstomografi), ofta finner man dem som ett bifynd till en hjärnröntgen.


Vi är en patientförening som samarbetar med internationella systerorganisationer. Vårt mål är att stödja enskilda kavernompatienter, samt deras familj och anhöriga. Vi vill bidra till ökad kunskap om kavernom och dess följder för de som drabbas. Vi samarbetar med intresserade läkare och forskare, detta för att finna möjliga rehabiliteringsvägar och botemedel mot såväl kavernomblödningar, som att förhindra tillväxt hos själva kärlmissbildningen.
 

Kontakta oss gärna för mer information: info@cavernostangiomsverige.org

Logo-Rare-Disease-Day.org.jpg

Inför Sällsyntadagen (29 feb 2024) lanserade vi (European Cavernoma Alliance) vår första europeiska patientundersökning för kavernom! 

Enkäten är nu stängt och rapporten kommer att publiceras i juni (kavernom-awareness-månad).

C A S E

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page