top of page

ARKIV NYHETER 2021

 

CASE-28dec2021.png

28 december 2021


kl. 19:00 Kavernomforskning "Frågor & Svar" med Peetra Magnusson, Uppsala Universitet
kl. 19:30 CASE årsmöte

Anmälan via info@cavernostangiomsverige.org
Om du vill deltar i årsmötet, och är ännu inte medlem hos oss - bli medlem nu och får resten av 2021 gratis! Vill du ställa upp för CASE styrelsen eller skicka motioner? Hör gärna av dig till 27 december 2021.


Dagordning årsmöte:

1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av årsmötesfunktionärer:

- en ordförande för mötet

- en sekreterare för mötet

- två årsmötesprotokolljusterare som även är rösträknare.

4. Fastställande av dagordning

5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning (bokslut)

7. Behandling av revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Behandling av motioner från medlemmarna

10. Behandling av styrelsens förslag

11. Beslut om medlemsavgift för nästa kalenderår

12. Beslut om verksamhetsplan och budget för nästa kalenderår

13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

14. Val av ordförande

15. Val av kassör

16. Val av övriga styrelseledamöter

17. Val av suppleanter

18. Val av godkänd (professionell/auktoriserad) revisor för ett år *

19. Val av två förtroendevalda revisorer samt två suppleanter för dessa

20. Val av valberedning för ett år och sammankallande i valberedningen

21. Avslutning

Uppdaterat: 18 december 2021

Zoomfika-2021-12-11.png

ZOOM-FIKA

 

Vill du träffa andra som har drabbats av kavernom?

 

Kom gärna med en kopp kaffe eller te till vår digital fika:
lördag, 11 december 2021, kl.16.

Anmäl dig via email: info@cavernostangiomsverige.org för att få Zoom-länken.

Lagt ut: 5 december 2021

Blue and Pink Berry Fruit Smoothie Juice

TEMADAG FÖR KAVERNOMPATIENTER OCH ANHÖRIGA

I samverkan med Centrum för Sällsynta Diagnoser (CSD Karolinska) hade vi en online temadag:

måndag, 10 maj 2021, kl. 13-16.

Här finns programmet och vår presentation.

Uppdaterat länkar: 5 december 2021

C A S E

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page