top of page

GDPR/ Integritetspolicy
Om Cavernöst Angiom Sverige (CASE), vår webbplats och denna policy


När du använder Cavernöst Angiom Sverige (CASE):s webbplats med dess olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder webbplatsen och våra tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda webbplatsen och våra tjänster.
 

Cavernöst Angiom Sverige (CASE), org.nr 802518-9799, är en ideell förening som har skapats för att verka för förbättrade levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Cavernöst Angiom/kavernom, samt för deras anhöriga genom:

  • att sprida och öka kunskapen om Cavernöst Angiom och de funktionsnedsättningar som de orsakar,

  • att påverka beslutsfattare och opinionsbildare så att den som har Cavernöst Angiom och funktionsnedsättning får del av det stöd och den service som han/hon har rätt till och behöver,

  • att skapa och utveckla kontakter med de institutioner och organisationer som arbetar inom områden av betydelse för Cavernöst Angiom och dess funktionsnedsättningar,

  • att verka i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

  • att främja samhörigheten mellan medlemmarna, och ge möjligheter till ömsesidigt stöd, och

  • att främja samverkan med andra europeiska stödorganisationer för Cavernöst Angiom.

Cavernöst Angiom Sverige (CASE) är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet och vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.
 

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Cavernöst Angiom Sverige (CASE) följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.


Adressen till vår webbplats är: https://cavernostangiomsverige.se

Insamling av dina personuppgifter sker på följande vis:


När du besöker vår webbplats


Cookiefiler

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen. Cavernöst Angiom Sverige (CASE) använder cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen.

Cookies används även för att samla in information om hur webbplatsen används. Det innebär bland annat att vi kan följa antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, epostadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats. När du besöker vår webbplats ber vi om ditt samtycke till vår hantering av cookies.


Google Analytics

Cavernöst Angiom Sverige (CASE) använder Google Analytics för att analysera trafiken på vår webbplats. Google Analytics är en tjänst som erbjuds av Google och där Google genererar detaljerad statistik om en webbplats trafik och trafikkällor. Google Analytics använder cookies som lagras på din dator som hjälp för att analysera hur användare använder vår webbplats. För Cavernöst Angiom Sverige (CASE):s räkning kommer Google att använda den information som genererats av lagrade cookies för att utvärdera användningen av vår webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och förse oss med dessa rapporter för analytiska ändamål. Google kan komma att överföra denna information till tredje part om lagen så kräver eller om en tredje part behandlar data för Googles räkning. Google kommer under inga omständigheter att kombinera eller koppla din IP-adress till andra data som är lagrade hos Google. Genom att använda vår webbplats så samtycker du till behandling av de personuppgifter som Google kommer att samla in om dig på det sätt och för de ändamål som beskrivits ovan. Du kan förhindra eller stoppa din webbläsare från att installera och lagra cookies genom att ladda ned och installera det kostnadsfria webbläsartillägget Google Analytics Opt-out. Om du gör det så kan det hända att du inte kan använda funktionerna på vår webbplats fullt ut.


Andra webbplatser

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Cavernöst Angiom Sverige (CASE) är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

 


När du ansöker om medlemskap i föreningen Cavernöst Angiom Sverige (CASE)


När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Cavernöst Angiom Sverige (CASE):s medlemsregister. De personuppgifter vi registrerar är namn och kontaktinformation inklusive adress, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum. När du ansöker om medlemskap kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här.
 

 

När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär

När du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i Cavernöst Angiom Sverige (CASE):s register. De personuppgifter vi registrerar är namn och e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att fullgöra avtal: Vi sparar personuppgifter för att kunna hantera vårt avtal med föreningens medlemmar och gåvogivare på ett säkert och bra sätt. För att uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

Berättigat intresse: För att vi ska kunna kommunicera med dig samt för att tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden.


 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Cavernöst Angiom Sverige (CASE) vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Medlem: Medlemmars personuppgifter raderas tre månader efter att du har avslutat ditt medlemskap hos oss. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Kommunikation: Om du har kontakt med Cavernöst Angiom Sverige (CASE) via exempelvis kontaktformulär lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Fullgörande av avtal: Personuppgifter (namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-post och betalinformation) som lämnas i samband med tecknande av medlemskap eller gåva sparas så länge som krävs för att Cavernöst Angiom Sverige (CASE) ska kunna fullgöra avtalet.

Rättslig skyldighet: Cavernöst Angiom Sverige (CASE) sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.


Vart vi skickar dina uppgifter

Vi använder ett medlemsregister från företaget Föreningssupport, vilket tillhandahålls av Riksförbundet Sällsynta diagnoser. De hanterar alla personuppgifter i medlemsregistret på Riksförbundet Sällsynta diagnosers uppdrag. 

Hur vi skyddar dina uppgifter

Personuppgiftsbiträden (förtroendevalda i Cavernöst Angiom Sverige (CASE) samt leverantör av medlemsregister) har fått skriva under ett avtal som fastställer att personuppgifter inte får lämnas ut till tredje part eller missbrukas på annat sätt. Behörigheterna är personliga och uppföljning sker kontinuerligt för att säkerställa att de som har behörighet fortfarande arbetar med personuppgifter. Om inte, stängs behörigheten för personuppgiftsbiträdet. För att kunna garantera säkerhet och sekretesskydd för de personuppgifter som vi samlar in använder vi nätverk som skyddas bland annat med brandväggar av industristandard. Under hanteringen av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har dessutom rätt att få dina uppgifter raderade ur vårt register. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Använd formuläret här nedanför om du vill kontakta oss gällande dina personuppgifter.

C A S E

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page