top of page

STYRELSE

3K6A1042.jpg

Jana BergholtzOrdförande

Jana flyttade från Tyskland till Sverige i sommaren 2016. I januari 2017 drabbades Jana av en hjärnblödning (hemorragisk stroke) som härrör från ett kavernom. Hennes liv förändrats från en dag till nästa. Före hennes stroke drev hon sitt eget företag som konsult, där hon coachade människor inom elektronmikroskopi och röntgenanalyser (hon har doktorerat i mineralogi samt planetvetenskap och hade jobbat i flera år som applikationsforskare för ett företag som bygger detektorer för elektronmikroskop). Efter hennes stroke hittade hon sin passion i att måla och skapa. Konst hjälpte henne att läka. Dessutom lärde hon sig mycket om sin sjukdomstyp. Under hennes rehabiliteringsperiod jobbade hon i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser’s kansli och i Augusti 2018 skapade hon tillsammans med Jonas och Anne Dahlsten föreningen Cavernöst Angiom Sverige (CASE).  

1642869732149_edited.jpg

Mia Caderas, Vice-Ordförande
 

Mia drabbades i januari 2021 av en hjärnblödning (hemorragisk stroke) som härrör från ett kavernom, vid 50 års ålder. Mitt i livet, utan tidigare symptom. Det diagnosticerades genom 2 epilepsianfall. Vid MRI upptäcktes hjärnblödning och 3 spridda cavernom, den största på 1,5 cm. Efter en period av sjukskrivning och återhämtning återtog Mia sitt jobb som ingenjör på ett Satellitföretag, hon brinner för rymden! Idag följer Mia ett årligt uppföjningsprotokoll för epilepsi och cavernom. Intresset för att sprida kunskapen om denna sällsynta sjukdomen växtes och Mia integrerade CASE styrelse i Jan 2022 för att bidra till detta samt att kunna stötta andra i liknande situationer.

Avatar 108

Jonas Dahlsten, Kassör
 

Avatar 100

Cecilia Boreström, Ledamot
 

Avatar 100

Ingela Johansson, Ledamot
 

Sedan årsmötet 28 maj 2022 har vi också 2 suppleanter för CASE styrelsen:
Karin O. och Jenny L. 

C A S E

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page