top of page

VÅR VISION OCH MÅL
 

Vi ser en framtid där alla kavernompatienter i Sverige lätt kommer att få tillgång till specialistläkare som är välinformerade om sjukdomen och om pågående forskning. Vi ser en framtid där forskare, läkare och patienter har gått samman för att förbättra vården och hitta ett botemedel.Cavernöst Angiom Sverige (CASE) är en rikstäckande, ideell organisation vars ändamål är att verka för förbättrade levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med diagnosen Cavernöst Angiom, samt för deras anhöriga genom:

  • att sprida och öka kunskapen om Cavernöst Angiom och de funktionsnedsättningar som de orsakar,

  • att påverka beslutsfattare och opinionsbildare så att den som har Cavernöst Angiom och funktionsnedsättning får del av det stöd och den service som han/hon har rätt till och behöver,

  • att skapa och utveckla kontakter med de institutioner och organisationer som arbetar inom områden av betydelse för Cavernöst Angiom och dess funktionsnedsättningar,

  • att verka i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

  • att främja samhörigheten mellan medlemmarna, och ge möjligheter till ömsesidigt stöd,

  • att främja samverkan med andra europeiska stödorganisationer för Cavernöst Angiom.

C A S E

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page